İç hastalıkları (Dahiliye), veteriner tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir ana bilim dalıdır.

Dahiliye; sindirim sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, infeksiyöz hastalıklar, kas-eklem hastalıkları, hormonal ve allerjik-immunolojik hastalıklar, pediatrik ve geriatrik tüm hastalıkları kapsamaktadır. Sağlık problemleriyle gelen hastalarımızın çoğunluğu bu şikayetlerle gelir.

Kliniğimizde  dahiliye ünitesinde tanı koyma çalışmaları yapıldığı gibi, tanısı konulmuş kronik dahili hastalıkların takibi de yapılmaktadır.