Bu duruma poliüri ve polidipsi de denilebilir. köpek ve kedilerde günlük su alımı beslenme şekline, diyetteki su ve tuz miktarına, günlük bendensel etkinliğe, çevresel koşullara ve iklime göre değişir. Normal koşullarda günlük su alımı köpeklerde 90 ml/kg/gün, kedilerde 45 ml/kg/günü aşmamalıdır. Köpek ve kedilerde en önde gelen nedenler kronik böbrek yetersizliği, piyometra ve diabetes mellitustur. Ancak köpeklerde hiperadrenokortikoizm ( cushing sendromu ) ve kedilerde hipertroidizm de sık rastlanır. Bu hastalıkların varlığı veya yokluğu ortaya konulup tedavisi yapılmalıdır.

Zeytinburnu Cevizlibağ Veteriner Kliniği